Ana Sayfa Gündem, Siyaset, son dakika, Yaşam, Yazarlar 12 Haziran 2019 459 Görüntüleme

STRATEJİK PLAN VE KENT KONSEYİ

Beykoz Ses Gazetesinde yayınlanan Köşe Yazısı:

5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesine göre 50.000 nüfusun üzerindeki tüm belediyeler seçimlerden itibaren ilk 6 ay içerisinde kalkınma planı ve 5 yıllık stratejik planlarını yapar. Aynı maddede “Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer” denilmektedir.

Beykoz Belediyesi’nin hazırlayacağı 2020-2024 Beykoz Belediyesi Stratejik Planına yönelik sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin oluşturulması için Beykoz Belediyesi üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütleri toplantılar yapması gerekmez mi?

Beykoz Kent Konseyi tam da bunu yapmak üzere vardır. Düzenlenecek toplantılarda temel olarak stratejik plan hakkında bilgi verildikten sonra 2020-2024 Stratejik Plan üzerine görüş alışverişinde bulunulmalı, tüm öneriler kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca daha uzun vadeli Küresel Hedefler ve İnsani Kentler hakkında uzun vadeli stratejilerde oluşturarak bütünleşmiş bir yönetim ve stratejik plan için yaklaşım geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Beykoz ölçeğinde sorunlarımızı belirleyip çözüm önerilerini kayıt altına aldıktan sonra öncelik sırası belirlenmeli ve stratejik planımızda yer almalıdır. Bu sayede belediyemizin yıllık performans raporları ile önümüzdeki yıllarda ne kadarını çözmeyi başarabildiğini ölçebileceğiz.

Kent konseyleri hakkında burada biraz açıklama yapmak gerekiyor. Genel olarak sivil toplum kuruluşu gibi algılanan kent konseyinden etkinlik ve organizasyon faaliyetleri beklenir ancak kent konseyi kentin sorunları ve çözüm önerilerinin geniş katılımlı genel kurullarında tartışan ve karar alan kurumdur. Genel kurul kararları ile belirlediği Çözüm önerilerini belediye meclisine bildirir ve belediye meclisleri de yapacağı ilk birleşimde ilk madde olarak gündeme alır. Bu sayede halkın seçimden seçime sadece oy vererek değil, diğer zamanlarda da kent yönetimine katılması amaçlanmaktadır.

Bulunduğu ilçedeki tüm resmi ve sivil kurumların birer temsilciyle katıldığı kent konseyleri aslında demokratik olarak muhteşem bir yapıdır. 5393 sayılı Belediye kanununun 76.maddeside belirtildiği gibi; Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Tabi hesap sorma gibi yetkileri de olduğu için parti fark etmeksizin iktidarda olan başkan tarafından kontrol altında tutulmak istenir. Bu sebeple konsey başkanı belediye başkanına yakın kişilerden seçilir. Seçilir diyorum çünkü katılımcılar da durumun farkında olmasına rağmen belediye başkanına karşı gelmemek ya da şirin görünmek için bu kişileri seçerler. Sonuç olarak Kent Konseyleri toplumun genel algısına yönelik aslında hiç de görevi olmayan göstermelik bir kaç etkinlik düzenlemekten öteye geçemez.

Umarım bu dönem gerçekten yapması gerektiği gibi toplumun her kesiminin temsili ile kent yönetimine katılan, belediyenin 5 yıllık stratejik planına destek olan ve öncelikli sorunlarımızın çözülmesinde yararlı olan bir kent konseyimiz olur. Bu durum esasen seçilen belediye başkanımızın niyetine ve yönetim anlayışına bağlı olacağından dilerim yönergesinde yasasında yazdığı şeklinde çalışan bir kent konseyi acil ve öncelikli sorunlarımızın çözümünde yer alır.

14/05/2019

Gökhan Taneri VURAL

http://www.beykozses.com/stratejik-plan-ve-kent-konseyi.html

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Tema Tasarım | AnatoliaWeb